Handleiding STORM Programmeer Unit/Servo Controller


Elke STORM Force 1, 2 en 4 SpeedGate heeft 2 units met deuren, 1 Slave en 1 Master Unit.

In de Master is de controller-unit gemonteerd, hierin kunnen allerlei instellingen aangepast worden. De Master is herkenbaar, dat is de unit waar de bekabeling naar binnen geleid wordt.

Om de controller-unit te bereiken moet de bovenste zwarte plaat aan de binnenkant verwijderd worden. Verwijder de 4 kunststof afdek-kapjes en de 4 inbusbouten, dan kan vervolgens de plaat naar boven geschoven worden. De Servo Controller is meteen zichtbaar.

Kijk op onderstaande video: Afdekplaat verwijderen


Dit zijn de standaard fabrieksinstellingen:

Opmerking over gebruik door de klanten: als de poort wordt geopend door middel van de afstandsbediening of klanten scannen zelf bij de lezer(s) die gekoppeld zijn aan de poort, voor beide gelden dezelfde regels in deze handleiding.

 

A: Ingang, gezien vanaf de Master aan de rechterkant: NC, Normally Closed, dat betekent gesloten tot er een signaal komt van een lezer /relais of afstandsbediening.

 

B: Uitgang, gezien vanaf de Master aan de linkerkant: Idem

 

A en B kunnen veranderd worden naar NO, Normally Open, dat betekent vrij: als iemand in de sensoren stapt wordt de poort vrij gegeven, de lampen worden groen en deuren zwenken open, zie verderop in de handleiding.

 

C: Misbruik Setting: Alarm plus Sluiten bij Tailgating.

Tailgating: 1 klant scant zoals het hoort en een 2e persoon probeert zonder te scannen mee te lopen.

 

C kan veranderd worden naar : Geen Alarm of Alarm zonder sluiten. Dit kan van toepassing zijn als klanten met tassen of kinderwagens moeten kunnen passeren of bij centra waar ouder plus kind moeten kunnen doorlopen ondanks dat maar 1 keer wordt gescand.

 

Extra opmerking: het alarm signaal kan via een extra relais worden doorgeschakeld naar externe bronnen zoals meldkamer of camera-systeem, contacteer onze TD voor meer informatie.

 

D: Tijd waarna de poort weer sluit als een klant niet zelf doorloopt wanneer de toegang is vrij gegeven: 5 seconden.

 

D kan aangepast worden maar is in de praktijk niet nodig.

 

E: Reactietijd tussen scannen of druk op de afstandsbediening en openen: direct

 

E kan aangepast worden maar een vertraging is uitsluitend nodig als een lezer op een flinke afstand van de poort wordt geplaatst.

 

F: Als klanten in de sensoren staan, kunnen ze dan ook nog scannen en toegang krijgen, standaard staat dat op Nee.

Als wij zelf installeren veranderen we dat naar Ja omdat het in de praktijk te vaak voor komt dat mensen in de poort stappen en dan pas scannen. 

Installateurs: advies is om dat ook aan te passen, zie verderop in de handleiding.

 

Er zijn ook nog diverse fabrieksinstellingen waarvan we adviseren om die te laten zoals ze zijn:

Open en Close snelheid van de deuren: 0,7 seconde.

Tijd wanneer de deuren sluiten na passage: 1 seconde


Menu Instellingen 

Het display van de Servo Controller in de Master laat telkens de informatie zien die van toepassing is, bijvoorbeeld als iemand in de sensoren stapt of als de deuren open zwenken. Om instellingen te wijzigen is het zaak om zelf niet in de sensoren te bewegen.

Er zijn 4 knoppen om door het menu te navigeren, druk 3 seconden op de middelste onderaan.

Vervolgens verschijnen er 3 hoofdmenu’s:  

 

1: Parameters

2: System Set

3: Factory Set

Menu 2 en 3 aub negeren en niets aanpassen.

 

1: Parameters, die balk moet donker kleuren en druk vervolgens op de rechterknop om in dat hoofdmenu te komen.

Dit is het complete menu binnen het hoofdmenu Parameters:

 

1.1 Counter, als je die selecteert met de rechter knop komt het totaal in beeld hoevaak de poort is gebruikt.

 

1.2 Gate Mode

1. NC, Both Card

2. NC, Both Free

3. NC, Both Rej (reject)

4. NC, in C. Ou F ( in Card, out Free)

5. NC. In C. Ou R ( In Card, out Reject)

6. NC, in F. Ou C ( In Free, out Card)

7. NC, in F. Ou R ( in Free, out Reject)

8. NC, in  R. Ou F ( in Reject, out Free)

9. NC, in R.Ou C ( in Reject, out Card)

10. NO, both Free

11. NO, both Card

12. NO, in F. Ou C ( in Free, out Card)

13. NO, in C. Ou C (in Card, out Free)

 

1.3 PassTimeout

1.4 Memory

1.5 ReadInlane

1.6 Open delay

1.7 Close delay

1.8 Open speed

1.9 Close speed

1.10 Pass End

1.12 Reverse set

1.13 Tailgating

1.14 Entry voice

1.15 Exit voice

1.16 Alarm voice

1.17 Advanced parameters


Instellingen aanpassen

A: Ingang, gezien vanaf de Master aan de rechterkant: NC, Normally Closed, dat betekent gesloten tot er een signaal komt van een lezer /relais of afstandsbediening.

 

B: Uitgang, gezien vanaf de Master aan de linkerkant: Idem

 

A en B kunnen veranderd worden naar NO, Normally Open, dat betekent vrij: als iemand in de sensoren stapt wordt de poort vrij gegeven, de lampen worden groen en deuren zwenken open. 

Kijk op onderstaande video: Vrije Uitgang om deze instelling aan te passen

Stap voor stap uitleg: Uitgang vrij: druk 3 seconden op de middelste knop onderaan,  met de middelste navigatie-knop 1.2 Gate Mode en vervolgens 4: 

NC, in C. Ou F ( in Card, out Free). Vervolgens bevestigen door een druk op de rechterknop.

 

Opmerking: als de situatie van de ingang bekeken zo is dat de Master aan de linker kant staat moet gekozen worden: 

6. NC, in F. Ou C ( In Free, out Card)

 

Als Uitgang vrij en er wordt een extra lezer geplaatst moet die instelling weer veranderd worden:

Selecteer met de middelste navigatie-knop 1.2 Gate Mode en vervolgens 1: 

NC, Both Card. Vervolgens bevestigen door een druk op de rechterknop.


C: Misbruik Setting: Alarm plus Sluiten bij Tailgating.

Tailgating: 1 klant scant zoals het hoort en een 2e persoon probeert zonder te scannen mee te lopen.

 

C kan veranderd worden naar : Geen Alarm of Alarm zonder sluiten.

Kijk op onderstaande video: Alarm bij Tailgaiting om deze instelling aan te passen

Stap voor stap uitleg: druk 3 seconden op de middelste knop onderaan, selecteer met de onderste middelste navigatie-knop 1.13 Tailgaiting, vervolgens knop rechts.

Standaard setting staat op 2: Alarm, met de onderste middelste knop kan dat veranderd worden naar 1: None en 3: Alarm and close. Vervolgens bevestigen door een druk op de rechterknop


F: Als klanten in de sensoren staan, kunnen ze dan ook nog scannen en toegang krijgen, standaard staat dat op Nee.

Als wij zelf installeren veranderen we dat naar Ja omdat het in de praktijk te vaak voor komt dat mensen in de poort stappen en dan pas scannen.

Kijk op onderstaande video: Scannen toestaan bij rood licht om deze instelling aan te passen

Stap voor stap uitleg: druk 3 seconden op de middelste knop onderaan, selecteer met de onderste middelste navigatie-knop 1.5 ReadInlane, vervolgens knop rechts.

Standaard setting staat op: Not Allowed, met de onderste middelste knop veranderen naar Allowed. Vervolgens bevestigen door een druk op de rechterknop.


Uitlijnen deuren

Bij een nieuwe installatie kan het voorkomen dat de deuren nog niet netjes uitgelijnd zijn, zie bovenstaande foto. Dat kan uiteraard aangepast worden.

Kijk op onderstaande video: Uitlijnen deuren