Technische informatie STORM Force 2Sensoren

Elke unit heeft 4 sensoren, 2 boven en 2 beneden die corresponderen met de sensoren in de unit die er tegenover staat.


Ingang: klant scant bij de lezer, software bepaalt dat klant toegang heeft, verlichting wordt groen en de deur zwenkt de juiste richting open. De 1e sensoren zien dat 1 klant doorloopt, de 2e sensoren zien dat klant is doorgelopen en de deuren sluiten. Als een andere klant probeert mee te lopen en sensoren zien dat als een extra persoon die niet eerst gescand heeft zal de verlichting rood worden en er klinkt een alarm-signaal.

Uitgang: indien gecontroleerd, zie bovenstaande uitleg voor de Ingang. Uitgang vrij: klanten stappen in de poort, sensoren zien dit en de deuren zwenken in de juiste richting open. In tegenstelling tot tourniquets die een vrije uitgang hebben: de deuren staan vast en zwenken pas open als klanten de juiste acties ondernemen.

Opmerkingen en situaties:

Als een klant scant, de verlichting wordt groen maar er wordt te lang gewacht sluiten de deuren automatisch weer. Deze instelling staat standaard op 5 seconden en kan veranderd worden, zie de handleiding van de Instellingen.

Als klanten in de poort blijven staan en niet op tijd doorlopen zullen de deuren toch gaan sluiten, de verlichting wordt rood en er klinkt ook een alarm-signaal.

Veel bedrijven hebben een tijd-beveiliging ingesteld in hun software dat er bijvoorbeeld 5 minuten geen toegang is na een eerste scan dus instructie naar de klanten is essentieel!

Sensoren helpen maar zijn niet feilloos, als mensen dicht bij elkaar staan kan dat als 1 persoon gezien worden. Als klanten een tas of bijvoorbeeld en kinderwagen bij zich hebben en wat verder van zich af houden kan dat juist als 2 objecten gezien worden.

Normaal gesproken snappen mensen dat ze eerst moeten scannen en daarna pas in de poort stappen. De standaard-instelling is: als klanten in de sensoren gaan staan, het alarm gaat, vervolgens scannen zal de poort toch normaal open gaan, zie de handleiding van de Instellingen.

Wie het eerst komt mag het eerst door. Een dubbele poort heeft voordelen, zo kan er 1-richtingsverkeer gecreëerd worden. Door de ene naar binnen en de andere naar buiten. Een enkele poort zowel voor in-als uitgang werkt prima maar ook hier is instructie naar de klanten belangrijk, wie het eerst scant of door de sensor gaat, in die richting zwenken de deuren.

Het alarm-signaal kan via een extra relais doorgeschakeld worden naar een extern beveiligingsplatform, zoals camera-systemen, meldkamer of een bericht in een app.